PAR
TNE
RZY

SPONSOR STRATEGICZNY

PATRONAT

PARTNERZY PIK

Mapa Obywatelska
Fundacja Róbmy Swoje Dla Kultury

ZAPRASZAMY

Dyrektor Artystyczny PIK
Marzena Gawrysiak

Manager PIK
Beata Duszyńska